Aralar Ve Teknikler Ve Stilleri & Kaligrafi Teknikleri-peepsamurai

Arts-and-Entertainment Bir hattat için büyük kaynaklar düz tktrlm olabilir kalem, ya da yuvarlak yakalandn ve süpürme (; Kid 1985; Kuzu 1956 Reaves ve Schulte 2006) vardr. Baz çekici nedenlerden dolay, çok yakalandn kalemleri-çelik frçalar için kullanlabilir.Ancak gerçekletirir de keçeli ve tükenmez kalemler ile oluturulmu, bunlar gerçekletirir eik koleksiyonlar uygulamak gerekmez ramen. Bestelemek için Mürekkep genellikle su bazl ve yaynclk alannda kullanlan ya bazl mürekkep daha az yapkan. Gözeneklilik mükemmel güvenilirlik var En büyük kalite belge, izin verecek iyi koleksiyonlar, [kaynak belirtilmeli] parömen ya da vellum sklkla kullanlmasna ramen, bir bçak bunlar gerçekletirmek kaldrmak için kullanlabilir ve hafif kutu koleksiyon izin gerekli deildir gibi baaryla geçmesi.   Dahil, hafif kutular ve düzenleri gerçekletirmek uzak alarak kalem iaretleri olmadan dorudan koleksiyonlar gerçekletirmek için kullanlr. Inç alanlarda kullanlabilir ramen belge verdi, ya da hafif bir kutu ya da hemen kullanm için, en sk böyle bir belge olarak ilevlerini yöneten kirletilmi uncials (Bu nedenle ad) ve yüksek örenim gibi, her biri dördüncü ya da yüzde 50 inç yönetiliyor yan sra sk sk rehberlik.Mürekkep ile drizzled geleneksel "uç" polinomlardan, doldurulmasna yerleik olmas hat kalem için, sürekli inkwells daldrma içine zorunda ihtiyacn engelleyen – Kalemler çeitli davetiyeleri kaynaklardan elde edilebilir. Stilleri ve teknikleri Kutsal Avrupa kaligrafi gibi orta yalarda her klavuz veya bölümün ilk yazma aydnlatma gibi baz benzersiz ilevlere sahiptir. Bir çekici "hal sayfa" kaln renkli yaratklar dekoratif, geometrik tasvirleri ile yüklü, edebi eserler önce gelebilir. Lindisfarne ncil’de (715-720 AD) bir balangç örnei (Brown 2004)Çin veya Arap hat olduu gibi, Avrupa kaligrafik program sk kurallar ve formlar vard. Beste Kalite sitede koleksiyonlar bir "geometrik" satn alma ile, karakterleri bir beat ve frekans vard. Her bir kiilik vard ve hala sk sk, bir doru eylem satn alma vardr.   Bir yaz aksine, karakterler ‘boyut, tasarm ve tonlarnda usulsüzlük Antik yorumlanmas "güzel yaz" için önemi katkda bulunur. Malzeme kesinlikle okunamaz, ancak perspektif gerçekletirmek için baz endie ile bir kitleye daha az önemli olabilir. Tasarmlar ve yeni çada Avrupa kaligrafi deiiklikler çou St John Yazlarn sayfalarn içinde kefedilir. Bir özellikle çada örnei Kutsal Yazlar, Jimmy Botlar Gösterildi sürümü (Tyndale Ev Pazarlamaclar 2000), 360 kaligrafik resimlerle yan sra kaligrafi yaz tipidir. About the Author: 相关的主题文章: